Perception vs. Reality
Dharma Service 6/18/17

Post
Perception vs. Reality

[17:27] Sensei Koichi Mizushima